Z historii Biblioteki
 

 • Ministerstwo Oświaty pismem z dnia 13 lutego 1951 roku utworzyło krajową sieć stu Bibliotek Pedagogicznych.
 • W kwietniu 1951 roku Wydział Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej podpisał umowę z kierownikiem Powiatowej Biblioteki Publicznej  - Józefem Tymkowiczem, powierzając mu stanowisko kierownika Pedagogicznej Biblioteki Powiatowej. Ze zbiorów biblioteki publicznej (mieszczącej się w budynku przy Placu Kazimierza Wielkiego 4) wydzielono księgozbiór pedagogiczny.
 • W kwietniu 1952 roku księgozbiór przeniesiony został do budynku Wydziału Oświaty PPRN przy ul. Gabriela Narutowicza 24 a.
 • W czerwcu 1973 księgozbiór Biblioteki został przeniesiony do budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 3, wydzierżawionego od Komendy Hufca ZHP.
 • W latach 1960-1974 Biblioteka była terenem praktyk dla słuchaczy Państwowych Zaocznych Kursów Bibliotekarskich.
 • W 1975 roku w Bibliotece funkcjonują trzy wydziały: Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, Czytelnia i Wypożyczalnia.
 • Dnia 1 czerwca 1975 roku Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa została przekształcona w Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką.
  Funkcję dyrektora Biblioteki objął z dniem 1 września Jan Godek.
 • 1 września 1978 roku funkcję dyrektora przejął mgr Stefan Kmieć.
 • W października 1978 roku funkcję dyrektora przejęła mgr Wiesława Szerachowicz. 
  Jej staraniem powstały w bibliotece dwa kolejne wydziały: 
  Informacyjno-Bibliograficzny i Metodyczno-Instruktażowy.
 • W 1985 roku uruchomiono filię - Bibliotekę Składową.
 • 1 lipca 1985 na stanowisko dyrektora powołano mgr Dorotę Janusz-Bobkę.
 • W październiku 1991 roku funkcję dyrektora przejęła mgr Zofia Galas.
 • Od 1 września 1997 roku funkcję dyrektora pełniła mgr Alicji Wiązowska.
 • Od 1 stycznia 1998 po wielu latach przerwy Biblioteka ma swoją księgowość.
 • Od 1999 roku organem prowadzącym Biblioteki jest Samorząd Województwa Małopolskiego,
  a organem nadzorującym - Małopolski Kurator Oświaty.
 • Wraz ze zmianami administracyjnymi kraju w roku 1999 Filia Biblioteki Pedagogicznej w Dębicy została wydzielona jako samodzielna jednostka budżetowa. Obecnie funkcjonuje jako Filia Biblioteki Pedagogicznej w Rzeszowie.
   
 • Od 1 września 2007 roku funkcję Dyrektora przejęła mgr Grażyna Szyszka.
 • Od 1 września 2015 roku funkcję Dyrektora pełni mgr Beata Kania.
 • Od 1 września 2016 roku utworzono funkcję Wicedyrektora, którą pełni mgr Lidia Marzec.