BIBLIOTEKI

Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego http://www.biblioteka.tarnow.pl/

Biblioteka Uczelniana Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie http://biblioteka.pwsztar.edu.pl/

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie http://www.wsd.tarnow.pl/biblioteka

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie http://www.pbw.edu.pl/

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu http://www.pbwnowysacz.pl/index.php

Biblioteka Narodowa http://www.bn.org.pl/

Biblioteka Jagiellońska http://www.bj.uj.edu.pl/

Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego http://www.wsp.krakow.pl/biblio/

Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie http://www.biblioteka.pau.krakow.pl/

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie http://www.wbp.krakow.pl/

Biblioteka Główna Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II http://www.bj.uj.edu.pl/pat/katalog

Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej www.bg.agh.edu.pl

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/index.php

Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/

Biblioteka Główna Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie http://www.ar.krakow.pl/bibl/biblfr.htm

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna http://www.dbp.wroc.pl/biblioteki/wroclaw/

 

BIBLIOTEKARSKIE

KaRo Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich http://karo.umk.pl/Karo/

NUKAT Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny http://www.nukat.edu.pl/

EBIB www.ebib.pl

Serwis Biblioteka Pedagogiczna http://e-pedagogiczna.edu.pl/

Serwis Bibliotekarz Szkolny http://www.vulcan.edu.pl/Strony/default.aspx

Cyfrowa Kolekcja czasopism polskich http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/CKCP.html

 

OŚWIATOWE

Ministerstwo Edukacji Narodowej http://www.men.gov.pl/

Kuratorium Oświaty w Krakowie http://www.kuratorium.krakow.pl/

Ośrodek Rozwoju Edukacji http://www.ore.edu.pl/

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli http://www.mcdn.edu.pl

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia w Tarnowie http://tarnow.mcdn.edu.pl/

Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie http://www.sce.pl/

Aktywna Edukacja http://ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola

http://www.muzykotekaszkolna.pl/

Scholaris  www.scholaris.pl

 

       Awans zawodowy nauczycieli:

http://www.literka.pl

http://www.awans.net

http://wienmar.republika.pl/linki/awans_zawod.htm

http://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania?start=40

http://www.cen.edu.pl/cen_serwis/userfiles/file/link7a/awans.pdf

 

INNE

Małopolska - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego http://www.malopolska.pl/

Tarnów Oficjalny portal miasta Tarnowa http://www.tarnow.pl/

Powiat Tarnowski http://www.powiat.okay.pl/

Tarnowska Szkoła Wyższa http://www.tszw.edu.pl/

Biblioteki cyfrowe http://www.bg.umcs.lublin.pl/nowa/literat.php

Edukacyjne zasoby internetu http://www.dbp.wroc.pl/linki/index.php

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej   http://www.koweziu.edu.pl/

Wortal Edukator Zawodowy  http://www.koweziu.edu.pl/edukator/

Baza Informacji o Badaniach Edukacyjnych  http://bibe.ibe.edu.pl/

Bezpłatne szkolenia o Europejskim Funduszu Społecznym http://efs.szkoleniaeu.pl

Biuro Wystaw Artystycznych Tarnów http://www.bwa.tarnow.pl/